De gemeente Zeist vindt ‘duurzaamheid’ en ‘maatschappelijk verantwoord’ belangrijke waarden bij inkopen. Dat geldt voor de koffie, kantoorartikelen en het meubilair, maar zeker ook voor de aanbesteding van grote projecten als de bouw van bijvoorbeeld het Station Driebergen-Zeist.

Bij inkoop let de gemeente Zeist op:

 

Duurzaamheid

De gemeente Zeist koopt duurzaam in. De gemeente volgt daarbij het landelijk programma ‘Duurzaam Inkopen’ en de Millenniumcampagne. Daaruit komen de volgende doelstellingen:

  • het stellen van een voorbeeld voor anderen
  • het bereiken van directe milieuwinst
  • het stimuleren van arbeidsmogelijkheden voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt
  • het weren van producten die onder niet aanvaardbare arbeidsomstandigheden tot stand zijn gekomen
  • het beïnvloeden van de markt door vraag te creëren en te vergroten naar minder milieubelastende producten
  • meewerken aan de ontwikkeling van een eerlijker handelssysteem

Duurzaam inkopen is het meenemen van zowel sociale als milieuaspecten in het totale inkoopproces. De gemeente volgt bijvoorbeeld de ‘duurzaamheidscriteria’ opgesteld door Rijksdienst voor Ondernemend Nederland.

Zeist is vanaf 2007 al bezig met duurzaam inkopen en heeft in 2012 het Manifest Professioneel Duurzaam Inkopen ondertekend. Dat om het duurzaam inkopen steeds meer te verankeren in de gemeentelijke organisatie. Per afzonderlijke inkoop bekijkt de gemeente in hoeverre deze aan de duurzaamheidscriteria van het RVO en het Programma Zeist Duurzaam voldoet.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De gemeente vindt het belangrijk, dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar talent te benutten. Arbeidsreïntegratie van mensen met afstand tot de arbeidsmarkt, inzet van arbeidsgehandicapten en goede arbeidsomstandigheden zijn punten waar de gemeente op let bij duurzaam inkopen.

Fair Trade

De gemeente wil voldoen aan de uitgangspunten van de campagne ‘Fair Trade gemeente’. Daar waar mogelijk koopt de gemeente Fair Trade producten in.

Social return

Social return houdt in dat een opdrachtgever (de gemeente) in een contract sociale voorwaarden stelt aan een opdrachtnemer om zo mensen met een achterstand tot de arbeidsmarkt kansen te bieden.

Total Cost of Ownership (TCO)

Total Cost of Ownership houdt in dat naast de aanschafprijs ook alle bijkomende kosten meegenomen worden in de beoordeling van de offertes.