Zeist Energiek is ervan overtuigd dat de bescherming van de privacy van zijn prospects en de bezoekers van zijn websites van essentieel belang is voor zijn activiteiten. Persoonlijke gegevens van klanten en bezoekers worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. Zeist Energiek gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden niet zonder toestemming aan derden verstrekt. Zeist Energiek houdt zich dan ook in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.