• Samen werken aan duurzaamheid

    Samen werken aan duurzaamheid

  • 1

Dat verbindt. Bekijk wat er al gebeurt in Zeist en laat je inspireren. Sluit aan of werk samen met anderen aan je eigen idee.

Kom de werkgroep versterken!

wilhelminapark

Werkgroep Wilhelminapark Duurzaam wil de wijk verder verduurzamen. Dat is goed voor de waarde van de buurt en voor het milieu.

Vindt u het belangrijk en leuk om u in te zetten voor duurzame initiatieven? Heeft u ideeën en wilt u die ook vormgeven? Kom de werkgroep versterken!

wilhelminaparkzeist.nl

Allegro Tuin op het Stinkensterrein

Foto van de Allegro Tuin

Vrijwilligers en sponsors hebben in enkele maanden een mooie tijdelijke tuin gemaakt van het braakliggende Stinkensterrein. Dat is nu een plek waar je kunt genieten van het groen en kinderen kunnen spelen. Iedereen kan meehelpen als vrijwilliger bij het onderhoud van de tuin.

beterzeist.nl

Zonnepanelen op schooldak

Logo Spoorzon

SpoorZon is de roepnaam voor een duurzaam buurtinitiatief uit 2013. Met de inleg van ruim 30 schoolouders en buurtbewoners heeft de Coöperatieve Vereniging SpoorZon een zonnepanelensysteem gekocht, dat is geïnstalleerd op het dak van de openbare basisschool Wereldkidz Het Spoor in Zeist. Laat je inspireren door het verhaal van de vereniging Spoorzon.

spoorzon.nl/hoe-werkt-spoorzon

Beter Zeist

BeterZeist

Stichting Beter Zeist is een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die zich inzet voor een mooi en groen Zeist en voor meer invloed van burgers op hun woon- en leefomgeving. De stichting wil de kwaliteit van wonen, werken en leven in Zeist bevorderen. Dit doet zij door samen te werken met allerhande netwerken van personen en organisaties. Zo ondersteunt Stichting Beter Zeist ook een aantal duurzame initiatieven in de gemeente. 

Stichting Beter Zeist

Samen energie besparen in Zeist

Afbeelding Wattsnext

WattsNext is een platform van en voor Zeistenaren. Op Wattsnext.nl kun je samen met de buurt aan de slag met energiebesparing en duurzame acties. Elkaar inspireren en stimuleren door ideeën te delen.

wattsnext.nl

Samen voor zonnepanelen

lyceumkwatier

De Lyceum Zon Cooperatie (LyZoCo) wil duurzame zonne-energie toegankelijk te maken voor iedereen in het Lyceum Kwartier.

Eigen daken in het Lyceumkwartier zijn vaak ongeschikt vanwege het aantal bomen in de wijk. Daarom wil LyZoCo op grotere daken samen een collectief veld van zonnepanelen leggen.

Bewoners van de wijk kunnen investeren in panelen middels een inleg in de Coöperatie. Doet u mee?

lyceum-kwartier-zeist.nl

Speerpunten Austerlitz Duurzaam

Foto Austerlitz Belang

Austerlitz Duurzaam heeft een enquête onder Austerlitzers gehouden over de wensen voor duurzame ontwikkeling van het dorp. Dat leverde 5 speerpunten op:

  • beperking van het gebruik van chemische middelen
  • biologische en streekproducten/dorpsmoestuin
  • aanschaf van zonnepanelen
  • vrijblijvend advies over energiebesparing
  • aanschaf van LED-verlichting

Wil je actief bijdragen aan de duurzame ontwikkeling van Austerlitz? Neem contact op!

austerlitzbelang.nl

Platform Stadslandbouw lanceert website

Platform Stadslandbouw Zeist wil gezamenlijke (moes-)tuinen en de consumptie van streekproducten te stimuleren.
Samen met andere instellingen en instanties werkt het platform aan gezond voedsel, sociale samenhang, duurzaamheid en het stimuleren van de regionale economie.

stadslandbouw website

Sinds kort heeft het Platform Stadslandbouw ook een mooie website, gecombineerd met een facebook pagina, waar vraag en aanbod van tuinspullen en -producten worden samengebracht.


Website Platform Stadslandbouw Zeist

Platform lokale duurzame energie

Logo HIER opgewekt

HIER opgewekt is hét platform voor iedereen die bezig is met lokale duurzame energie opwekking, en iedereen die daar interesse in heeft.

Initiatiefnemers, klanten/leden van energieprojecten, maar ook samenwerkingspartners zoals gemeenten, provincies, corporaties, verenigingen van eigenaren, adviesbureaus en serviceverleners.

Ook als je nog geen project gestart bent, maar wel van plan bent een initiatief op te starten, dan vind je op deze site inspiratie, informatie en sparringpartners.  

hieropgewekt.nl

Energie ambassadeurs Hoge Dennen

Foto warmtecamera

In de wijk Hoge Dennen / Kerckebosch wil een groep enthousiaste bewoners de wijk duurzamer maken.

In de winter zijn 'energie-ambassadeurs' van de werkgroep Duurzaam actief om advies te geven over energiebesparing. Zo gaan zij bijvoorbeeld de wijk door met een warmtecamera om te kijken hoe het met de isolatie van woningen is gesteld. Ook bekijkt de werkgroep de mogelijkheden om samen zonnepanelen te plaatsen op een hoog punt in de wijk.

Doe ook mee!

hogedennen.net/duurzaam

Meer initiatieven

In veel buurten in Zeist zijn mensen actief om hun buurt duurzaam te verbeteren. Niet al deze buurtinitiatieven hebben een eigen website.
Wil je weten of er in je buurt al initiatieven zijn?
Informeer dan bij Corina Onderstijn van de Omgevingsdienst regio Utrecht op info@zeistenergiek.nl of 088 – 022 5000.