Zeist wil een duurzame gemeente zijn. Goed voor mens en milieu. Duurzaamheid bestaat voor Zeist uit de begrippen People, Planet en Profit.

People / mensen  - het sociale deel

Zeist vindt het belangrijk, dat mensen zich betrokken voelen bij wat er gebeurt in hun directe omgeving en in de wereld. Een duurzame samenleving heeft gemeenschapsgevoel nodig.

De gemeente ondersteunt initiatieven en ideeën, die komen van de inwoners van Zeist.

Planet / onze aarde  - het ecologische deel

Behoud, bescherming en beheer van onze aarde, dat staat centraal bij de P van Planet. Het gaat dan vooral om duurzaamheid in tijd. Om hoe we de wereld kunnen doorgeven aan onze (klein)kinderen zonder deze uit te putten.

De gemeente voert een actief klimaat- en energiebeleid, doet aan duurzaam waterbeheer en versterkt natuur en milieu. De gemeente wil ook de kennis over duurzame energie vergroten bij de inwoners van Zeist.

Profit / vooruitgang – het economische deel

Belangrijk is ervoor te zorgen, dat de vooruitgang van de één niet ten koste gaat van een ander. Of van toekomstige generaties. Deze P kan ook die zijn van Progress of Prosperity, vooruitgang en welvaart. Bij maatschappelijk verantwoord ondernemen gaat het niet alleen om de winst, maar ook om de milieu- en maatschappelijke kosten en opbrengsten.

De gemeente doet aan duurzaam en energiezuinig bouwen en beheer, koopt duurzaam in en wil duurzaam rijden stimuleren. Fairtrade en maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) zijn verder belangrijke thema’s binnen de P van Profit.