Meer oplaadpunten in Zeist

Elektrisch vervoer verbetert de luchtkwaliteit en is stil en duurzaam. Daarmee heeft elektrisch rijden de toekomst. Het aantal elektrische auto’s stijgt. De gemeente wil het bestaande netwerk van oplaadpunten uitbreiden. Er zijn de afgelopen maanden drie nieuwe oplaadpunten gerealiseerd, een vierde volgt in juli en voor volgend jaar zijn er alweer 7 mogelijk nieuwe locaties. Wil je meer informatie of heb je zelf een idee voor een goede locatie voor een elektrische laadpaal? Dan kan je terecht bij Melvin ten Dolle of op de website van gemeente Zeist.

Energiebesparing en handhaving

Gemeente Zeist heeft de Omgevingsdienst Regio Utrecht (ODRU) gevraagd meer aandacht te besteden aan de kansen voor energiebesparing bij bedrijven. Dit geeft invulling aan enkele van de doelstellingen van het landelijke Energieakkoord. Toezichthouders die bedrijven bezoeken zullen samen met de ondernemers inventariseren welke energiemaatregelen interessant voor het bedrijf zijn. Voor meer informatie, bekijk de factsheet van dit project.

Voorbeeldhuis Zeist Energiek

Het Voorbeeldhuis Zeist Energiek was t/m mei 2014 te bezoeken. Doel van het Voorbeeldhuis was om het besparen op je energierekening gemakkelijk en inzichtelijk te maken. Uitvoerende bedrijven lieten bijvoorbeeld zien hoe isolatie van dak, vloer en gevel in zijn werk gaat en wat voor besparing dit oplevert op de energierekening.

Bekijk de video's over het Voorbeeldhuis

Eerlijk voor mens en milieu

Zeist wil een Fairtrade Gemeente worden. Fairtrade betekent letterlijk eerlijke handel. Via eerlijke handel kun je genieten van een goed product en tegelijkertijd ontvangen de producenten in ontwikkelingslanden een leefbaar loon.

Om de eervolle titel van ‘Fairtrade Gemeente’ te behalen, moet de gemeente voldoen aan een aantal criteria.

fairtradezeist.nl

Partners onderzoeken haalbaarheid houtenergiestation

Het bedrijf Bio Forte, woningbouwvereniging de Kombinatie, woningcorporatie Seyster Veste, en gemeente Zeist gaan samen onderzoek doen naar de haalbaarheid van een houtenergiestation in Dijnselhoek (bij het zwembad). Dit wordt vastgelegd in een intentieovereenkomst. Het houtenergiestation kan de L-flat, de Geroflat, het zwembad en sporthal Dijnselburg voorzien van duurzaam opgewekte energie.

Seyster Veste is eigenaar van de Geroflat, de Kombinatie is eigenaar van de L-flat, de gemeente Zeist is eigenaar van het zwembad en de sporthal en Bio Forte is een bedrijf dat houtenergiestations ontwikkelt en exploiteert.

De partijen ondertekenen op 28 april een intentieverklaring rondom het houtenergiestation. De gemeente wil met een dergelijk station het gebruik van duurzame energie in Zeist een impuls geven. Voor de corporaties is medewerking het met name interessant, als het voor de bewoners van hun flats een verlaging van hun maandelijkse energielasten betekent.

Wat is een Houtenergiestation
Een houtenergiestation is een gebouw waarin houtsnippers worden verbrand en omgezet in elektriciteit en warmte. Warm water wordt via een aan te leggen warmtenet naar de gebouwen gepompt. Er worden uitsluitend houtsnippers uit de gemeente Zeist of uit de regio gebruikt. Een dergelijk station moet voldoen aan strenge milieu-eisen voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning.

Locatie: Dijnselhoek
Het onderzoek richt zich op Dijnselhoek als locatie voor het houtenergiestation (naast de sporthal). Deze locatie is uniek door de strategische ligging, waardoor een grote hoeveelheid afnemers via het warmtenet op één centraal punt aangesloten kunnen worden. Ook is de locatie goed bereikbaar voor de bevoorrading. Als het doorgaat, worden circa 1100 appartementen van de twee flats, het zwembad en sporthal Dijnselburg voorzien van duurzaam opgewekte energie. Daarmee wordt in één keer een forse reductie gerealiseerd in de CO2-uitstoot, vergelijkbaar met 20 miljoen autokilometers per jaar.

Zorgvuldige procedure
In de onderzoeksfase wordt onderzoek gedaan naar aspecten als veiligheid, milieu, verkeer en leefbaarheid. Ook de belangen van omwonenden en partijen die actief zijn in Dijnselhoek, zoals de camping, worden meegewogen. Deze partijen worden betrokken bij het onderzoek.

Planning
In de komende maanden organiseert de gemeente bijeenkomsten om belangstellenden nader te informeren over de voortgang. De planning is erop gericht dat de partners uiterlijk eind 2016 tot een besluit komen. Als dat besluit inhoudt dat er een houtenergiestation kan komen, kan vervolgens de benodigde rijkssubsidie worden aangevraagd.

Kickstart your social impact

Hoe kan de kracht van de inwoners van de gemeente Zeist tussen de 20 en 35 jaar benut worden voor het verduurzamen van woningen en buurten? Dat was de centrale vraag, die twee projectteam van talentvolle jongeren hebben geprobeerd te beantwoorden binnen Kickstart your Social Impact van De Baak.

De Baak verbindt een team van werkzoekende jongeren aan maatschappelijke opdrachten. Om de jongeren relevante werkervaring te bieden en de kans te geven om hun netwerk te vergroten.

www.kickstartyoursocialimpact.nl

Stedennetwerk Stadslandbouw

De gemeente Zeist heeft zich aangesloten bij het Stedennetwerk Stadslandbouw.

Het Stedennetwerk Stadslandbouw is een landelijk netwerk van gemeentelijke pioniers in de stadslandbouw. Het biedt ruimte om te inspireren en richting te geven aan beleid. Het netwerk biedt een prikkelende leeromgeving voor ambtelijke professionals, die de lokale stadslandbouw verder willen helpen.

stedennetwerk-stadslandbouw.nl