Zeist wil nu een duurzame gemeente zijn. En in de toekomst nog duurzamer worden. In het programma Zeist Duurzaam laat de gemeente zien, wat zij al nu doet en wat zij gaat doen om dit te bereiken.

Samenwerken

De gemeente Zeist kan het programma niet alleen uitvoeren. Zeist nodigt inwoners, bedrijven, maatschappelijke organisaties en andere overheden uit om aan te sluiten en samen te werken. Zo organiseert de gemeente bijvoorbeeld bijeenkomsten om samen met inwoners van Zeist een milieuvisie te formuleren.

Pluspunten nu

In het programma benoemt de gemeente pluspunten: de punten op welke Zeist nu al duurzaam is. Deze punten wil de gemeente Zeist versterken.

Pluspunten van de gemeente Zeist zijn bijvoorbeeld:

 • Wijkgericht werken
 • Stedenbanden
 • Duurzame dagen
 • Klimaatneutrale verbouwing en beheer zwembad Dijnselburg
 • Waterplan, afkoppelplan
 • Gifvrij onkruidbeheer
 • Duurzaam inkopen
 • Samen voor Zeist (MVO)
 • Elektrische laadpunten auto
 • Fietsactieplan

 

Lijnen voor de toekomst

Daarnaast zet de gemeente drie lijnen uit, iconen genaamd, om in de toekomst een nog duurzamere gemeente te worden.

Die lijnen zijn:

 1. Duurzame buurten
 2. Zeist voor en door duurzame bedrijven
 3. Zeist, duurzaam werkende organisatie

1. Duurzame buurten

Veel inwoners van de gemeente Zeist hebben iets met duurzaamheid. Het is niet alleen een politieke en bestuurlijke ambitie, maar ook een thema dat leeft in de samenleving.

Steeds meer bewoners en buurtverenigingen kloppen aan bij de gemeente. Zij willen ‘duurzaam doen’ en hebben daarvoor ideeën en initiatieven. De gemeente Zeist is probeert zo goed mogelijk deze duurzame initiatieven te ondersteunen.

2. Zeist voor en door duurzame bedrijven

Zeist heeft veel bedrijven binnen haar grenzen, die iets hebben met duurzaamheid. WNF en Triodosbank zijn in het oog springend, maar ook Reinaerde, Vogelbescherming, Bartimeus, Abrona, Warande en vele andere grotere en kleine bedrijven kiezen voor duurzaamheid.
Duurzame bedrijven zijn niet alleen bedrijven met een duurzame bedrijfsvoering, maar nadrukkelijk ook bedrijven die duurzame producten of diensten aanbieden en daarmee duurzaam handelen stimuleren. De gemeente wil duurzaam ondernemen steunen en stimuleren.

3. Zeist duurzaam werkende organisatie

Bij de ‘duurzame overheid’ gaat het vooral om de gemeentelijke bedrijfsvoering. De gemeente let op de inkoop, energiegebruik van gemeentelijke gebouwen en het wagenpark en papierverbruik. Omdat de gemeente Zeist al in 2007 is gestart met duurzaam inkopen zijn hier inmiddels flinke stappen in gezet.
Gemeente Zeist levert ook een breed scala aan diensten en producten. Met de ambities van de gemeente moeten al deze diensten en producten bijdragen aan duurzaamheid.

 

zeist.nl/duurzaam-zeist/